logo Rodiče vítáni

Získejte pro svou školu certifikát Rodiče vítáni

Certifikace základních uměleckých škol

Víte, jak získat certifikát pro svou školu?

Kdo ověřuje plnění kritérií, jaká je platnost certifikátu a další informace se dozvíte na stránce „Podmínky certifikace“.

Také můžete získat certifikát pro základní školu či mateřskou školu.

Formulář pro certifikaci základních uměleckých škol

1. krok ze 4

Škola samozřejmě dbá na bezpečnost dětí, a tak není vždy možné ponechávat vstup do školy volně otevřený. Proto jsou uvedeny i další dvě možnosti, kterými může škola kritérium naplňovat. Rodič by měl mít možnost své věci ve škole vyřídit. Podstatné je to, aby bylo obecně známé, do kdy rodiče ve škole vždy najdou někoho, kdo jim podá základní informace. Škola by měla k rodičům svých žáků přistupovat způsobem, který se liší od režimu pro cizí návštěvníky. Rodiče by měli mít možnost užívat prostředí školy v souladu se zájmy svých dětí - za předpokladu, že bude zachována bezpečnost prostředí školy pro všechny.

Ideální samozřejmě je, když škola kombinuje všechny tyto možnosti. Základní telefonní čísla do ředitelny mohou být vyvěšena na cedulce u vchodu, běžně by měly být všechny kontakty, e-maily, pevné linky (případně mobilní čísla) dostupné na webu a číslo či osobní e-mail na třídního učitele by měli rodiče dostat konkrétně, přímo od něj a s jeho svolením. Kontaktní údaje mohou být individuálně dostupné i v elektronických systémech s chráněným přístupem – elektronická žákovská knížka, apod.

Škola samozřejmě může vyhovět požadavku jedním letáčkem vloženým prvního září do žákovské knížky, ale to není zrovna uživatelský komfort. Funkční způsob je dnes týdenní školní program na webu, kde jsou v kalendáři zaznamenány všechny školní akce mimo běžný rozvrh.

Kritérium, které má značně “neostré” hranice a je třeba oboustranného maximálního pochopení a respektu, aby komunikace mohla být partnerská. Zvláště v konfliktních situacích je velmi obtížné, aby komunikace probíhala důstojně a uspokojivě pro všechny zúčastněné. Každá záležitost by vždy měla být „dořešena“. A to tak, že obě strany se rozejdou spokojeny s tím, že se dohodly a situaci vyřešily, anebo s tím, že jsou dohodnuty, kdy, kdo a kde se sejde k dalšímu řešení. V konfliktních situacích se samozřejmě výklad pojmu “u jednání nebude nikdo, koho se to netýká” u jednotlivých stran sporu může velmi lišit. Rodiče například mohou protestovat proti přítomnosti některého dalšího učitele či vychovatele, mohou mít pocit, že škola na ně chce hrát přesilovou hru. Nebo naopak oni žádají přítomnost svého právníka či dalšího svědka. Pokud dojde k takto konfliktní situaci, není dobré se s rodiči přetlačovat a je rozumnější požádat o zprostředkování buď mediátora, nebo například zástupce zřizovatele školy, v každém případě osoby nezávislé a nepodjaté.

Dnes je nejobvyklejší metoda, že rodič konzultuje s učitelem prospěch a chování po přehrávkách či akcích odděleně od ostatních rodičů. Kritérium je členěno do dvou částí. Pro jeho naplnění jsou v tomto případě závazné obě části.

Toto kritérium je klíčové. Kdo jiný by měl posoudit skutečnost, že škola se k rodičům chová opravdu vstřícně a naplňuje všechna kritéria, ke kterým se hlásí.
Škola tedy o schválení kritérií požádá zástupce rodičů – ať už to budou členové rodičovské organizace nebo jednotlivci, kteří jsou mezi rodičovskou veřejností evidentně aktivní. Škola, za účelem ověření splnění tohoto kritéria, uvádí kontaktní údaje na jednoho či více zástupců rodičů (jméno, e-mail adresa, telefon). S touto skutečností musí být rodiče seznámeni a musí s tím souhlasit. Kontaktní údaje na rodiče (rodičovskou organizaci) škola uvádí do poslední části tohoto formuláře – „Identifikační údaje školy“. Prvním samozřejmým krokem při certifikaci značkou Rodiče vítáni by mělo být projednání kritérií v týmu pracovníků školy. Následně s rodiči.

Položka je zařazena mezi závazné (povinné), platnost je však odložena až po udělení značky. Zde se škola zavazuje, že tak v budoucnu učiní.

Zdánlivě jde jen o formalitu, ale pro fungování značky je to velmi důležité. Je tak zajištěno, že opravdu všichni rodiče, učitelé i žáci mají možnost si přečíst, k čemu se škola zavázala, a mohou případně vznést dotaz či pochybnost o správném plnění toho či onoho kritéria. Vyvěšení kritérií slouží také k tomu, aby rodiče získali přehled o dalších možnostech spolupráce se školou a mohli je případně iniciovat. Dialog mezi všemi aktéry školního života je hlavní smysl značky Rodiče vítáni.